fredag den 8. juli 2011

Jeg - en føljeton!

Jeg har uanende været i både Århus Stifttidende og Randers Amtsavis i dag.
Med den nye novelle "De blå Brødre", som ikke er rettet og redigeret helt færdig endnu. Det véd de godt, på Midtjyske Medier, sagde min forlægger.Det er ham, der har lavet aftalen. Som en slags reklame og en mulighed for at komme rundt i mange hjem, i et område, som måske ikke lige er mine "kerneområder". Det er fint nok. Jeg er glad for det. Jeg har det bare underligt med at være trykt et sted, jeg ikke selv har adgang til! Jeg opdagede via to veninder i hhv Randers og Århus, at "De blå Brødre" var i aviserne i dag - og at det kun var halvdelen af historien, der er trykt nu. Resten, anden halvdel, kommer i bladene på næste fredag.
Hahaha - så har jeg prøvet dét med! At være en føljeton!

mandag den 4. juli 2011

Manuskriptet

er kommet tilbage fra redaktøren. Jeg har et tydeligt og måske en anelse pinligt problem med nogen og nogle - jeg bytter om, eller rettere, jeg bruger konsekvent nogen, når der, åbenbart, skal stå nogle. Derudover er der liiige et par timers arbejde med at få rettet de ting, redaktøren er faldet over. Jeg skal også omskrive en enkelt novelle. Og rette pointen ind i en anden. Jeg er lidt ambivalent med at rette i mit manuskript. Det er jo færdigt!! Omvendt, så vil jeg gerne, at det bliver så godt som muligt, og jeg véd jo et eller andet sted udemærket, at jeg ikke er verdensmester i at skrive. Jeg øver mig. Jeg øver mig dagligt, og redaktøren kan hjælpe mig til at blive bedre, til at flytte fokus, til at formulere mig skarpere.
Men det blir det ikke nemmere af.