fredag den 27. februar 2015

Forældrekontingent!!

I den forgangne uge var jeg, fordi jeg sidder i bestyrelsen for vores lokale hal, til et fællesmøde for alle hallerne i Skive Kommune. Det blev bl.a. drøftet, hvad man kan gøre for at få flere til at deltage aktivt i foreningsarbejdet, og få de voksne til alle de aktive børn, til at gå ind i fællesskaberne omkring det, at drive en idrætsforening... Ja., man kan diskutere, hvorfor halbestyrelser og halinspektører diskuterer sådan noget, men foreningerne er jo grundlaget for hallerne, og hvis ikke der er foreninger, har hallerne ingen kunder.. så.. ja, der blev snakket!
Jeg har selv lidt af samme forskrækkelse for foreningsarbejde, som den man ofte hører om forældre er ramt af i dag... Omvendt, så har jeg altid deltaget, og jeg har ikke fortrudt et sekund. Det er vigtigt, at vi som voksne går foran, viser de unge, at man er nødt til at lade sig hverve til f.eks. at træne et gymnastikhold, eller sidde i en bestyrelse, hvis der skal være Liv i Grødemarken og i VandkantsDanmark i fremtiden! Foreningerne danner grundlag for mange aktiviteter, fordi der er nogen der går forrest, og sådan skal det gerne blive ved med at være.
I Haderslev har man indført "voksenkontingent"! Det går ud på, at forældrene får lov til at vælge mellem enten at arbejde 10 timer for idrætsforeningen, eller betale 400 kr i forældrekontingent. Der er rigtig mange, som synes, at de ti timer er til at overskue, og det vil de gerne give foreningen, hvis det betyder, foreningen overlever, og ungerne fortsat kan gå til fodbold, gymnastik eller håndbold. Der er også nogen, der vælger at betale sig fra det.
Det er fint. Man frygtede, at forældrene ville stejle og hive ungerne ud af foreningen, men det skete mærkværdigvis ikke. Tværtimod oplevede man det modsatte! At forældrene syntes, det var dejligt at få en helt konkret opgave i klubben, som varede måske ti timer fordelt på et par dage, og samtidigt kunne man mærke, at det styrkede fællesskabet og ånden i klubben. De, der valgte at betale sig fra det, bidrog jo så også! Nemlig med konkret økonomisk bistand, så nogle af opgaverne andre forældre skulle bruge tid på, kunne finansieres! Ren win-win! Jeg overvejer at foreslå min lokale klub, at de indfører forældre-kontingent! Det kunne være spændende at se, om sønderjyder adskiller sig væsentligt fra sallingbønder, når det kommer til det lokale idrætsliv... Det tror jeg ikke. Men lad os nu se! Først vil jeg opfordre til, at man deltager i de generalforsamlinger, der her i foråret skal afholdes i de fleste idrætsforeninger landet over. Mød op, vis interesse for fællesskabet, og støt din egne interesser samtidigt! Dit hus bliver alt andet lige meget mere værd, hvis der er en by og et aktivt liv omkring det, hvis du engang vil sælge...
Og så er det tilmed sjovt!
Og man får indflydelse.
Og kvalitetstid med ungerne.
Og lyst til selv at dyrke motion.
Og måske endda ligefrem andel i fremtiden!
Hæ!

1 kommentar:

Lene sagde ...

Ha, jeg er vist for meget sygeplejerske, læste overskriften som forældre - inkontinens, det havde jeg aldrig hørt om før :-)
I begge vore børns ejerforeninger bruger man det med kontingentet, når der er arbejdsdag i opgangen. Dermed får de, der kan og vil, en hyggelig dag sammen, og de andre bidrager til nye blomster, havemøbler osv. genial ide.