tirsdag den 19. januar 2016

"At løse Borgerskab"

betyder i virkeligheden, at man er så rig, at man kan få lov til at købe sig til privilegier i en by. En købstad. En af kongen begunstiget købstad, hvor borgerne, mod at betale skatter og afgifter, kan afsætte deres varer og deres færdigheder under kongens beskyttelse. Faktisk står de, for en vis del, selv for denne beskyttelse, for med titlen Borger følger nemlig også forpligtigelser: Man skal stille med våben, eller udruste en fra husholdningen med våben af en vis kvalitet (heraf begrebet:en våbenfør mand) således at byen kan forsvare sig selv, OG, man har pligt til at deltage i de opgaver, magistraten beslutter, at byen skal have udført. Nogle af opgaverne er så uhumske, at man ikke vil røre dem med en ilddrager, men så sætter man mestermanden eller rakkerne til, mod behørig betaling, at fjerne eksempelvis lig fra åer og gader... Det har så den pris, at selvom pengene er gode,  så er man udstødt af borgerskabet,  for ingen vil pleje omgang med bødlen, eller ham, der fjerner affald...
Det er Aalborgs Historie jeg læser op på. Tiden fra 1536 (reformationen) og frem til starten af 1600-tallet.
Det er spændende, og jeg overvejer, om jeg i virkeligheden burde have læst til historiker i stedet for at blive lærer... Nå, dét er underalleomstændigheder for sent at lave om på... men derfor kan man jo godt blive  grebet!